Uw verkoopvoorwaarden

preambule

Lees deze algemene voorwaarden voordat u uw bestelling plaatst.

Bedrijfsnaam: C.J. Project SRL – Blvd Jamar 1B, 1060, St Gilles – TVA BE0846091408

Voorwaarden

Om te kunnen bestellen bij Hot Store, moet u ouder zijn dan 18 jaar.
Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op consumenten.
De gebruiker die wenst te kopen op de site, per post of per telefoon verklaart volledige wettelijke capaciteit te hebben.
Elke persoon onder een handicap in het bijzonder in de zin van artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek, kan op geen enkele wijze aankoop op de site, per post, fax of telefoon.
De raadpleging van het aanbod en de diensten valt dan onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Deze wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de huidige bepalingen te respecteren.
In elk geval, bij de overdracht van persoonsgegevens, de wettelijke vertegenwoordiger wordt zichzelf te compileren het inschrijfformulier of uitdrukkelijk toestemming van de persoon die hij vertegenwoordigt aan de genoemde formulier in te vullen, de bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals bepaald Artikel 9 hieronder is uiteraard van toepassing.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder dit contract vallen, met uitzondering van eventuele voorwaarden die eerder op de site beschikbaar waren.
Als een voorwaarde zou falen, zou dit worden geacht te worden beheerst door de praktijken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van typografische fouten.
Verzending van pakketten kan alleen in België worden uitgevoerd.

De kwaliteit

Hot Store besteedt de grootste zorg aan de selectie van haar producten.
Elke levering van onze leveranciers wordt strikt gecontroleerd.
Dit stelt ons in staat om u de beste kwaliteit van producten te verzekeren.
Als een artikel echter defect is of als u een klacht heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice, die u zal adviseren over wat u moet doen.

Wettelijke garanties

Hot Store garandeert de goede kwaliteit en / of de efficiëntie van de door Hot Store geleverde artikelen, volgens de verstrekte aanwijzingen.
Juridische garantierechten die, zoals elke koper, in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn op deze goederen.
De datum van ondertekening op de factuur komt overeen met de begindatum van de garantie.
U kunt de garantie niet claimen:
– in geval van schade die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt
– in geval van schade door verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud
– bij normale slijtage

In het geval van een ongegronde claim, zijn de gemaakte kosten voor uw rekening.
Als een van de bestelde artikelen defect is of niet (of niet correct) werkt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice om een ​​garantieclaimformulier aan te vragen.
Stuur ons het defecte artikel zo snel mogelijk, binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het garantieclaimformulier.
Defecte artikelen die worden geretourneerd zonder een garantieclaimformulier of vergezeld gaan van een onvolledig garantieclaimformulier, worden niet verwerkt en worden op uw kosten geretourneerd.

& Nbsp;

Persoonlijke gegevens

Hot Store is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
We besparen een dossier van de gegevens die u ons toevertrouwt en het gebruik van intern en geautomatiseerde als onderdeel van een verantwoord klantenbeheer (strijd tegen fraude en diefstal van de klanten, rechtszaken management, risico-analyse van elk bestellen op basis van gedrag uit het verleden van huidige en potentiële klanten …), maar ook binnen onze organisatie, zoals orderverwerking, klantbeheer of het sturen van onze eigen commerciële aanbiedingen.
U hebt natuurlijk een recht op toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens.
Als u niet langer onze aanbiedingen wilt ontvangen, stuur ons dan een verzoek per e-mail.
Als u niet wilt dat uw naam en contactgegevens worden doorgegeven aan derden, stuur ons dan ook een verzoek per e-mail.
Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

& Nbsp;

Overzicht

Elke bestelling impliceert acceptatie van de leverings- en / of betalingsvoorwaarden.
Hot winkel behoudt zich het recht voor deze leveringsvoorwaarden en / of betaling te veranderen, maar de algemene voorwaarden overeengekomen wanneer de bestelling die gelden gedurende de looptijd van de verkoop overeenkomst zal zijn.
Hot store behoudt zich ook het recht voor om, indien de banken de berekening van transactiekosten herzien of wijzigen, deze kosten aan klanten in rekening te brengen.